Kong Olav V's Fond

Kong Olav V

Kong Olav V's Fond blev stiftet i 1963 på initiativ af højesteretssagfører Kjeld Rørdam i anledning af kongens 60-års fødselsdag. Fondens formål er at støtte dansk-norsk samarbejde, herunder Kong Haakons Kirke i København.

Fonden kan uddele mellem 50.000 og 100.000 kroner årligt. Ansøgninger behandles normalt på det årlige bestyrelsesmøde i juni. De fleste uddelinger er på mellem 10.000 og 25.000 kr. Fonden yder i almindelighed ikke støtte til uddannelsesformål.

Ansøgninger om beløb op til 10.000 kr. modtages løbende. Ansøgninger om større bevillinger indsendes inden 15. maj til fondens forretningsfører.

Ansøgninger kan stiles til forretningsfører, advokat Kirsten Frijs, Advokatfirmaet mazanti-andersen, korsø jensen & partnere, Amaliegade 10, 1256 Kbh. K. Emailadresse mgj@mazanti.dk

Spørgsmål vedr. fonden kan sendes til formanden på emailadressen jl@skovdraget.dk