Forside

Fonden kan uddele mellem 50.000 og 100.000 kroner årligt. Ansøgninger behandles normalt på det årlige bestyrelsesmøde i juni. De fleste uddelinger er på mellem 10.000 og 25.000 kr. Fonden yder i almindelighed ikke støtte til uddannelsesformål.

Ansøgninger om beløb op til 10.000 kr. modtages løbende. Ansøgninger om større bevillinger indsendes inden 15. maj til fondens forretningsfører.

 

Ansøgninger kan stiles til forretningsfører, Advokat Kirsten Frijs, Advokatfirmaet J. Korsø Jensen, Skt. Annæ Plads 13, 1250 København K.

Emailadresse kf@korsoe.dk

 

Kong Olav V's Fond


Kong Olav V's Fond blev stiftet i 1963 på initiativ af højesteretssagfører Kjeld Rørdam i anledning af kongens 60-års fødselsdag. Fondens formål er at støtte dansk-norsk samarbejde, herunder Kong Haakons Kirke i København.