Forside

Kong Olav V's Fond

Kong Olav V's Fond blev stiftet i 1963 på initiativ af højesteretssagfører Kjeld Rørdam i anledning af kongens 60-års fødselsdag. Fondens formål er at støtte dansk-norsk samarbejde, herunder Kong Haakons Kirke i København.

Fonden kan uddele mellem 50.000 og 100.000 kroner årligt. Ansøgninger behandles på det årlige bestyrelsesmøde i juni måned.

 

Fonden yder, ud over støtte til Kong Håkons Kirke i København, legater til kulturelle og relationelle projekter, der fremmer dansk/norsk venskab og forbindelse.

 

Fonden yder i almindelighed ikke støtte til uddannelsesformål.

 

Ansøgninger om bevillinger indsendes inden 15. maj til fondens forretningsfører, se nedenfor.

 

Det henstilles, at ansøgningen indeholder en  kort, præcis  beskrivelse af hvaddet søges om støtte til, og en kort begrundelsefor ansøgningen. Der bedes vedlagt et budget.

 

Det skal klart fremgå hvem der ansøger, om det er en organisation eller en privat person.

 

Ansøgningen skal indeholde tydelig information  om ansøgers/kontaktpersons navn, adresse og e-mail adresse samt et telefonnummer.

 

Ansøgninger kan stiles til forretningsfører, Advokat Kirsten Frijs, Advokatfirmaet J. Korsø Jensen, Skt. Annæ Plads 13, 1250 København K.

E-mailadresse kf@korsoe.dk